PNUTS 山莊林花生醬

花生醬咖喱雞飯

christine 字

Nature

花生醬咖喱雞飯

April 7, 2014

以無糖花生醬代椰漿,咖喱冇咁heavy。 材料 香菜..............2茶匙 小茴香.............2茶匙 薑黃..............1茶匙 辣椒..............1茶匙 海鹽..............1茶匙 雞肉..............2.5lb 植物油.............2湯匙 洋䓤..............1個 薑茸..............1湯匙 蒜頭..............6粒 茄汁..............150ml 無糖花生醬...........180ml 黃糖..............1茶匙 節瓜..............1lb 紅椒..............1個 青椒..............1個 炒花生.............適量